Mijn verhaal

Ieder mens geeft op z’n eigen manier, betekenis aan z’n eigen leefomgeving. Ieder mens heeft een eigen verhaal. Ik ben altijd op zoek naar deze verhalen, van professionals uit verschillende hoeken, bewoners, burgers, betrokkenen. Ze vertellen hoe de ruimte en het leven geleefd en beleefd wordt. Het spel van het onderzoeken van deze verschillende perspectieven, het bij elkaar brengen van invalshoeken en overbruggen van verschillen, is voor mij elke keer een uitdaging. Ik daag alle deelnemers in een proces graag uit om met een open oor naar elkaar te luisteren en, met respect voor de verschillen, op zoek te gaan naar het verbindende verhaal. Dat doe ik vanuit een achtergrond in de ruimtelijke ordening, een gedegen kennis van proces-, project- en programmaleiding. En een flinke dosis werkervaring in het maatschappelijk middenveld. Juist waar organisaties elkaar raken en samenwerken voel ik me op mijn plek.

Ik houd van de dynamiek van een groep mensen. Het gezamenlijk onderzoeken, de tegenstellingen, het vinden en verbinden. Mijn overtuiging: alle kennis en wijsheid is al in de groep aanwezig. Aan mij is de taak om het zichtbaar te maken en mensen de juiste verbindingen te laten slaan.

Mijn achtergrond

Ik ben ooit opgeleid als landschapsarchitect, heb daar geleerd om in processen te denken. In het werken bij een middelgrote woningcorporatie ontdekte ik in de stedelijke vernieuwing dat ik het werken met mensen veel leuker vind dan het werken met stenen. De fijne kneepjes van het proces begeleiden en trainen leerde ik bij mijn volgende werkgever, een adviesbureau voor strategie, training en ontwikkeling voor gemeentes en corporaties. Voordeel, ik ken beide werelden van binnen en van buiten. En nu voor mezelf. Ook heel leerzaam.

Hoe ik werk

Scherp, origineel, flexibel, met humor en met twee voeten op de grond. Ik houd van originele werkvormen die uitdagen om de diepte in te gaan én tot resultaat te komen. Bij mij is het nooit saai en ben je altijd zelf aan de slag. Bijzonder in mijn aanpak is dat ik altijd de groep mensen waarmee ik werk centraal stel. Natuurlijk bereid ik een programma voor, maar ik blijf continue in verbinding met de mensen die het met elkaar moeten doen. Jullie staan centraal.